English

Investor Services

Analyst Coverage
Hua Chuang Securities
Ouyang Yu
China Merchants Securities
Yu Jiaqi
Bank of America Securities
Luo Chen
Morgan Stanley Securities
Lou Chao
UBS Securities
Yuan Zhicheng
CICC
Wang Wendan
Huatai Securities
Gong Yuanyue
CITIC Securities
Xue Yuan
Guotai Junan Securities
Zi Meng
Shenwan Hongyuan Securities
Lv Chang
Huaxi Securities
Kou Xing
Goldman Sachs Securities
Ruan Xinyu
Haitong International
Wen Hongwei
Macquarie Securities
Linda Huang
Credit Suisse
Frank Su
China Galaxy Securities
Yang Lei